Aktiviteter

 

Historielaget gjennomfører og bidrar til en rekke aktiviteter og prosjekter i dalføret. Det er mye som kan og bør gjøres både i regi av historielaget, men også av andre lag og personer samt offentlige institusjoner herunder våre to kommuner for å ta vare på historien fra Selbu og Tydal. Alt kan ikke gjennomføres på en gang, men vi ønsker at følgende tiltak blir satt i gang og kanskje gjennomført i løpet av treårsperioden 2014/2016:

  • Samarbeid med Trondheimsregionens Friluftsråd og nabobygdene om arrangement langs vegen fra Vinsmyra til Espet samt de nye stiene/vegene på Selbustrand.
  • Historielaget får til et samarbeid med Fylkeskommunen, Selbu kommune og andre relevante instanser om å restaurere og bevare Storbrygga.
  • Arrangere temadager og tematurer både i Selbu og Tydal
  • Samarbeid med Selbu kommune om registrering av kulturminner.         
  • Samarbeid med Tydal kommune om økt bruk av Tydal Museum
  • Registrering av navn i ut- og innmark m/kartfesting i begge kommuner.
  • Digitalisere og navnfeste/tekste tidligere innsamlede foto i Tydal
Storbrygga ved Haverneset i Selbu. Med bistand fra Historielaget ble den reddet for totalt forfall sommeren 2013 etter store taklekkasjer i flere år. Foto: Jostein Sandvik