Årboka i historielaget - Jul i Neadalen

Selbu og Tydal historielag startet utgivelse av egen «Årbok» , eller årsskrift, i 1978, da det første heftet av Jul i Neadalen ble utgitt. Etter det er den kommet ut med ett nummer hvert år, så i 2019 er årgang 42 kommet ut. Som navnet antyder blir den utgitt før jul, som oftest tidlig i  november. Årboka inngår ikke som en del av medlemskontingenten, men må kjøpes separat.

Fra november og ut året er årets hefte av Jul i Neadalen til salgs på de fleste butikkene og andre naturlige salgssteder i dalføret. Prix i Hommelvik, Hell Bensinstasjon og ARK på Stjørdal selger også årets hefte av «Jul i Neadalen».

De gamle heftene er ikke digitaliserte og tilgjengelige på internett, men alle er til salgs her gjennom Historielaget, se Krambua.

Det har vært svært varierende innhold i de ulike årene, noe du kan se i innholdslistene nedenfor:

En samlet oversikt over innholdet i Jul i Neadalen 1978 – 2012 finner du her (2001 mangler) (pdf-fil).

Forsidene er gjengitt nedenfor.  Klikk på årstallene for å se innholdsfortegnelsen i de enkelte numrene (gjelder ennå kun de numrene mangler i oversikten over, 2001 + 2013 – 2019).

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016jin-2016_150px

20152015_jin_150px

20142014_JiN_150px20132013_JiN_150px
2012JiN-2012-150px2011JiN-2011-150px2010JiN-2010-150px2009JiN-2009-150px2008JiN-2008-150px
2007JiN-2007-150px2006JiN-2006-150px2005JiN-2005-150px2004JiN-2004-150px2003JiN-2003-150px
2002JiN-2002-150px2001JiN-2001-150px

2000JiN-2000-150px

1999JiN-1999_150px1998JiN-1998_150px
1997JiN-1997_150px1996JiN-1996_150px1995JiN-1995_150px1994JiN-1994_150px1993JiN-1993_150px

1992JiN-1992_150px

1991JiN-1991_150px1990JiN-1990_150px1989JiN-1989_150px1988JiN-1988_150px
1987JiN-1987_150px1986JiN-1986_150px

1985JiN-1985_150px

1984JiN-1984_150px1983JiN-1983_150px
19821982_JiN_150px1981JiN-1981_150px1980JiN-1980_150px1979JiN-1979_150px

1978JiN-1978_150px