Jul i Neadalen - årsheftet til historielaget

Selbu og Tydal historielag startet utgivelse av egen «Årbok» , eller årsskrift, i 1978, da det første heftet av Jul i Neadalen ble utgitt. Etter det er den kommet ut med ett nummer hvert år, så i 2021 kommer årgang 44. Som navnet antyder blir den utgitt før jul, som oftest i siste halvdel av november. Årsheftet inngår ikke som en del av medlemskontingenten, men må kjøpes separat.

Fra november og ut året er årets hefte av Jul i Neadalen til salgs på de fleste butikkene og andre naturlige salgssteder i Neadalføret. Prix i Hommelvik, Hell Bensinstasjon, ARK på Stjørdal og Amneus bokhandel på Røros selger også årets hefte av «Jul i Neadalen».

De gamle heftene er ikke digitaliserte og tilgjengelige på internett, men alle er til salgs her gjennom Historielaget, se Krambua.

Det har vært svært varierende innhold i de ulike årene, med totalt over 800 historiske artikler. Forsidene er gjengitt nedenfor.  Klikk på bildene for å se innholdsfortegnelsen i de enkelte numrene (gjelder ennå kun 2001 + 2013 – 2021).

Oversikt over innholdet i de øvrige numrene av Jul i Neadalen 1978 – 2012 finner du her (pdf-fil).

2022

2021

2020

2019 2018
2017

2016jin-2016_150px

20152015_jin_150px

20142014_JiN_150px 20132013_JiN_150px
2012JiN-2012-150px 2011JiN-2011-150px 2010JiN-2010-150px 2009JiN-2009-150px 2008JiN-2008-150px
2007JiN-2007-150px 2006JiN-2006-150px 2005JiN-2005-150px 2004JiN-2004-150px 2003JiN-2003-150px
2002JiN-2002-150px 2001JiN-2001-150px 2000JiN-2000-150px 1999JiN-1999_150px 1998JiN-1998_150px
1997JiN-1997_150px 1996JiN-1996_150px 1995JiN-1995_150px 1994JiN-1994_150px 1993JiN-1993_150px
1992JiN-1992_150px 1991JiN-1991_150px 1990JiN-1990_150px 1989JiN-1989_150px 1988JiN-1988_150px
1987JiN-1987_150px 1986JiN-1986_150px 1985JiN-1985_150px 1984JiN-1984_150px 1983JiN-1983_150px
19821982_JiN_150px 1981JiN-1981_150px 1980JiN-1980_150px 1979JiN-1979_150px 1978JiN-1978_150px