Jul i Neadalen klart for salg!

Jul i Neadalen, historielagets årbok, er nå klart for salg og vil bli lagt ut i alle butikker og bensinstasjoner i Selbu og Tydal i morgen, mandag 5. desember.

Utenfor dalføret blir det mulig å få kjøpt på Coop Extra Hommelvik, Hell Bensinstasjon og ARK Bokhandel på Stjørdal. Her kan du se omslaget og  innholdet i årets nummer.

Tur til Aasdalen – ei fraflytta og øde grend i Tydal

Hans Ellingsen Aasdal (tatt ca 1930) bodde på Karirommet omtrent hele livet. Plassen ble skyldsatt omtrent da han ble født i 1849, av hans far Elling. Hans døde i 1932 og var far til Kari som var den siste som flyttet fra Aasdalen i 1956. Foto er hentet fra Bygdebok for Tydal bd. 3, s. 289.

Hans Ellingsen Aasdal (tatt ca 1930) bodde på Karirommet omtrent hele livet. Plassen ble skyldsatt omtrent da han ble født i 1849, av hans far Elling. Hans døde i 1932 og var far til Kari som var den siste som flyttet fra Aasdalen i 1956. Foto er hentet fra Bygdebok for Tydal bd. 3, s. 289.

Søndag 31.5. blir det guidet tur til Aasdalen.
Oppmøte kl. 10.00 ved Tydal museum.
Det blir samkjøring ca. 2 ½ km langs skogsvei til Bekkøyene. Videre rundtur til de 5 nedlagte plassene. Vi tar en pause på Karirommet. Ta med mat og drikke.
Total lengde på turen ca. 4 – 5 km.

På tilbaketur tar vi en tur til Kistafossen hvor tre unge tydalinger druknet i 1828 på jakt etter en sølvskatt på «Brekkholmen». Avslutning med omvisning i gamle Kistafoss kraftstasjon.

Mer informasjon om turen til Aasdalen finner du her.

Selbu sentrum før og nå i ord og bilder

Putten, ved Haverneset, med rutebåten Telegrafen i 1907.

Putten, ved Haverneset, med rutebåten Telegrafen i 1907.

Åpent møte på Selbusjøen Hotell og Gjestegård med hovedvekt på Putten – Haverneset og Nestaområdet.

Onsdag 20. mai kl. 19.00.

Inngang kr 50.

Enkel servering.

Alle er vel møtt!

Selbu og Tydal Historielag arrangerer temakveld med et historisk tilbakeblikk på deler av Selbu sentrum. På Haverneset har det til eksempel vært mange virksomheter fra Fredrik Birch kjøpte husmannsplassen og begynte som landhandler på 1850-tallet, fram til det historiske hotellet vi har nå. Båttrafikken på Selbusjøen hadde stor betydning i en tid da vegnettet hadde en annen standard enn i dag. Putten hadde en viktig havn. Ola A. Hårstad vil knytte ord til bildene. Han kjenner Putten-Haverneset godt og er en dyktig formidler.

Det administrative sentrum har vært Nesta, med kirka som midtpunkt. Nesta har endret seg fra å være små og store garder, med institusjonene som skole, bank, post, telefon og butikk i relativt små hus til et tettsted med store hus, plener og asfalt, og der det er store utbyggingsprosjekter på gang. Folk bor tett.

Bjørn Johan Fuglem og Hans Olav Sørensen representerer to familier som har satt sitt preg på Nestaområdet ved sin private næringsvirksomhet. De vil kommentere bilder fra Selbu sentrum.

Mange har bidratt til denne kvelden. En stor takk til alle.

Historielaget håper ord og bilder vil gi minner, refleksjoner og perspektiv på det vi ser rundt oss.

Guri Fuglem

 

 

Handtverkstradisjonen i Neadalføret

Temakveld på Granby gård tirsdag 28. april kl. 19:00

Foredrag ved tidligere direktør i Kulturminnefondet Jon Suul:

GAMMELT HANDVERK I NEADALFØRET CA 1700-1900, tre- og malerarbeid

Du kan gjerne ta med ting som relaterer seg til tittelen eller helt andre ting (metall, glass, fajanse etc) som du lurer på hva er, hvor gammelt, hvor fra, hvem som gjorde det og verdien på det.

Salg av kaffe og kanelboller.

 

Bakgrunnsinformasjon for Jon Suul’s prosjekt på innsamling av handtverkstradisjon i Det Nordenfjeldske.

Prosjektet Handverkere i Det Nordenfjeldske

Anbefalingsskriv til prosjekt Handverker i Det Nordenfjeldske

 

 

 

FINNE FRAM GAMLE SELBUVOTTER!

Det kommer stadig innspill om at det fortsatt kan være endel uregistrerte votter og rosbøker rundt om i bygda. Dere oppfordres derfor til å se en ekstra gang på hva dere har i skuffer og skap. – Og på hytta. I løpet av forsommeren vil det bli en siste registreringsrunde av votter. Det blir avholdt på Selbu Bygdemuseum på en lørdag slik at de som ikke har hatt anledning på hverdager også får en mulighet. Registreringa vil bli annonsert i Selbyggen!

I forbindelse med forarbeid til ei grundig bok om selbuvotter har Anne Bårdsgård samarbeidet med Selbu Bygdemuseum om å registrere votter. Det har kommet inn forbausende mange flotte votter, men det som vi trodde kanskje kunne bli ei vottsamling på 100 forskjellige vottepar nærmer seg nå 500. Votter som har blitt registrert har blitt kopiert og strikka opp. Målet har vært å få til så stor variasjon som mulig.

Arbeidet går etter planen og boka kommer i 2016. I den anledning vil det også bli laga ei vandreutstilling som skal vises rundt i landet. Først ut blir Selbu Bygdemuseum, deretter Sverresborg Folkemuseum i Trondheim, Bergen Bymuseum Hordamuseet og det er søkt om utstillingsplass på Maihaugen Lillehammer og Norsk Folkemuseum i Oslo. Deretter vil vottene foræres til Selbu Bygdemuseum.

Hvis dere har votter, rosbøker eller annet som ikke er registrert, håper vi at dere tar turen. Det er jo kjent at bygda er full av dyktige strikkere så hvis det er noen som har lyst til å bli med å strikke votter til utstillinga går det an å melde sin interesse!

Arbeidet med boka er støttet av Selbu Kommune, Selbu og Tydal Historielag og Selbu Sparebank.