FINNE FRAM GAMLE SELBUVOTTER!

Det kommer stadig innspill om at det fortsatt kan være endel uregistrerte votter og rosbøker rundt om i bygda. Dere oppfordres derfor til å se en ekstra gang på hva dere har i skuffer og skap. – Og på hytta. I løpet av forsommeren vil det bli en siste registreringsrunde av votter. Det blir avholdt på Selbu Bygdemuseum på en lørdag slik at de som ikke har hatt anledning på hverdager også får en mulighet. Registreringa vil bli annonsert i Selbyggen!

I forbindelse med forarbeid til ei grundig bok om selbuvotter har Anne Bårdsgård samarbeidet med Selbu Bygdemuseum om å registrere votter. Det har kommet inn forbausende mange flotte votter, men det som vi trodde kanskje kunne bli ei vottsamling på 100 forskjellige vottepar nærmer seg nå 500. Votter som har blitt registrert har blitt kopiert og strikka opp. Målet har vært å få til så stor variasjon som mulig.

Arbeidet går etter planen og boka kommer i 2016. I den anledning vil det også bli laga ei vandreutstilling som skal vises rundt i landet. Først ut blir Selbu Bygdemuseum, deretter Sverresborg Folkemuseum i Trondheim, Bergen Bymuseum Hordamuseet og det er søkt om utstillingsplass på Maihaugen Lillehammer og Norsk Folkemuseum i Oslo. Deretter vil vottene foræres til Selbu Bygdemuseum.

Hvis dere har votter, rosbøker eller annet som ikke er registrert, håper vi at dere tar turen. Det er jo kjent at bygda er full av dyktige strikkere så hvis det er noen som har lyst til å bli med å strikke votter til utstillinga går det an å melde sin interesse!

Arbeidet med boka er støttet av Selbu Kommune, Selbu og Tydal Historielag og Selbu Sparebank.

Seterkveld i Neatun

Torsdag 30. oktober kl. 18:00 er det seterkveld i Neatun i Øverbygda.

Det blir foredrag om bruken av utmarka og intervju med gjetera og budeier om seterlivet i Roltdalen og rundt Skarvan, med gamle bilder og gjenstander brukt på setra. Underholdning ved Jan og Berit på durspill og Emil Beitland på langeleik. Det blir også en smak av seterkost.

Velkommen til en historisk kveld i Neatun!

Arr.: Selbu og Tydal Historielag, Selbu Bondelag og Historielagene i Stjørdal og Meråker

Seterkveld Neatun_annonse_2000px

Nye nettsider

Nettsidene til Selbu og Tydal historielag er under omarbeidelse og flytting til ny plattform. Mye av det gamle innholdet er flyttet over og ligger oppdatert under menyen på toppen av siden. Det vil komme ny layout på førstesiden og mye nytt innhold vil bli fylt på etterhvert, spesielt gjelder dette lokalhistorie og fotarkivet.