Opp gjennom årene er det utgitt en lang rekke bøker, rapporter og andre trykksaker med informasjon fra Neadalsføret. På denne siden ønsker vi å samle det viktigste av den historiske litteraturen som foreligger fra Selbu og Tydal. Litteraturen er sortert i 14 ulike tema, der det meste er angitt i en liste. For noen få titler har det vært naturlig med oppføring i to lister.

Oversikten vil bli supplert etter hvert med både ny og eldre litteratur. Dersom du har kjennskap til lokalhistorisk litteratur med tilknytning til Neadalføret som mangler i listene, er vi svært takknemlig for å få tips om det. Send i tilfelle en mail til nettredaktør (web-ansvarlig), adresse nederst på siden.

Historielaget har en del bøker, alle tidligere utgaver av Jul i Neadalen, og andre trykksaker til salgs.

Bøker og hefter som historielaget har til salgs finner du her! 

 

Den lokale litteraturen er sortert i følgende kategorier:

Andre verdenskrig (1940 – 1945)

Armfeldts hærtog i Trøndelag (1718 – 1719)

Biografier

Bygdebøker

Dialekt og språk

Historiske beskrivelser

Jakt og fiske

Kulturhistoriske bøker / hefter

Lag og foreninger

Lokalhistoriske hovedoppgaver

Musikk, lyrikk og kunst

Næringshistorie

Slektshistorie

Utvandrerhistorie