Endresen, Øyalf: Verbal-bøyinga i Selbu-målet. Trondheim 1977. Hovedoppgave i Nordisk fag.

Furan, Torbjørn. 1995. Fragmenter av selbu-målets gramatikk med ordliste stedsnavn. Kort biografi av Haldor Morset. 113 s.

Røset, Ingulv. 2008. Selbumålet. Ord og uttrykk. Novus forlag. 340 s.

Sætre, Anne Kari Tørum: Substantivet i Selbumålet. En morfologisk studie. Trondheim 1971. Hovedoppgave i Nordisk fag.