Kategorier
Uncategorized

Handtverkstradisjonen i Neadalføret

Temakveld på Granby gård tirsdag 28. april kl. 19:00

Foredrag ved tidligere direktør i Kulturminnefondet Jon Suul:

GAMMELT HANDVERK I NEADALFØRET CA 1700-1900, tre- og malerarbeid

Du kan gjerne ta med ting som relaterer seg til tittelen eller helt andre ting (metall, glass, fajanse etc) som du lurer på hva er, hvor gammelt, hvor fra, hvem som gjorde det og verdien på det.

Salg av kaffe og kanelboller.

 

Bakgrunnsinformasjon for Jon Suul’s prosjekt på innsamling av handtverkstradisjon i Det Nordenfjeldske.

Prosjektet Handverkere i Det Nordenfjeldske

Anbefalingsskriv til prosjekt Handverker i Det Nordenfjeldske