Jul i Neadalen 2001

Jul i Neadalen 2001

Forfatter

Tittel

Sider

Kort innholdsbeskrivelse

 Odd Rygh  Jul i Neadalen – liv laga!    
 Asbjørn Overvik  Å finne en mellomting 1  
Odd Halvor Moen Seminaristene på pinsetur til Selbu 2-3  
Per Hove Siste krigsjul 4-5  
Gjertrud Evjen Åpent møte om gullgreverne 6  
Gjertrud Evjen I skolestua på Sverresborg 7  
Kjell Selboe Juledagstur 8  
Gudbrand Grøt Julemoro i Tydalen for 100 år siden 9 Fra Fjell Ljom 29/1-1902
Odd Rygh Kommunestyrevalgt i 40 år 10-12 Portrett av Asbjørn Overvik
4. kl Mebonden skole Piegrimer 12-13  
Jon Langseth Lokale kjendiser fra fær i tin 14-15 Om «Mærit Moa» fra Innbygda
Gjertrud Evjen Ludduer (løer) på Annevollen i Roltdalen 16  
Erling Woldseth Jubileumsberetning Mebond Musikklag 17-19 Årsberetning ved 25-årsjubileet i 1955
Kristian Overvik Svéenn – et gammelt kulturlandskap i Vikvarvet 20-22  
Sigurd Aftret Nils Aftret – ikke bare bankmann 22-23 Tegninger av Nils Aftret
Halvard Kulseth Ol’Halvardsa – en bygdeorginal. Eller var han noe langt mer? 24-25 Om Ole Halvardsen Kulseth f. 1857
John Kr. Evjen Rebuser 25  
Birgitta Odén Vottene fra Østerdalen som «fant» veien til Selbu 26-27 Om votter fra Inga Løkken
Jon J. Stamnæs Indre og ytre Selbustrand 28-29  
Sigurd Røvik Sånn koijn det vårrå! 30-31 Ane Danielsdatter Setsaas (f. 1843) og hennes samtid
Jon J. Stamnæs 17de mai 1887¨norske mænd og kvinder! 32-33  
Elling Alsvik Hustufter i Kvernfjellet 34-35  
Arnt Fuglem Historien om Stampåsbåten 36-38  
Arvid Lundli Minner fra Storvolden våren 1940 39 Storvollen ved Rimtjønna ved Amdalsveien
  Årsmelding og regnskap 2012 40-41