Jul i Neadalen 2013

Forfatter

Tittel

Sider

Kort innholdsbeskrivelse

Odd Svelmoe  Forord  1  
 Oddbjørn Kjøsnes  Flyulykken på Rensjøen i 1947  3-5  Historien om et småfly av typen Seabee som nødlandet på Rensjøen i Selbu og ble fraktet til bygda med hest.
 Kolbjørn Flakne  Humor fra Neadalføret  6-7  
 Guri Randi Fuglem  Lasskjørere med kvernstein til Rørosmartnan  8-11  Beskrivelse av en tur med hest og slede til Rørosmartnan i februar 2013, etter den gamle ruta fra Østerungen i Selbu, via Haltdalen til Røros.
 Jon Birger Østby  Helsestell i Tydal i første halvdel av 1900-tallet  12-16  
 Paula Borseth og Monica Marstad  Rebusoppgaver  17  
 Oddbjørn Sandvik  Oscar Tybring – prestesønn fra Selbu som ble forfatter, lege og grunnlegger avRedningsselskapet.  18-21  
 Oscar Tybring  Gammel-Karis kamp med bjørnen  22-24  En beskrivelse av hvordan budeia Kari jaga en bjørn ut av fjøset på Fossvollen ved Garbergelva i 1850-årene.
 Ola A. Hårstad  Nessekongen Fredrik Birch – samfunnsbygger av rang.  25-27  
Ola A. Hårstad Tilbud om salg av Kvernstein 1853. 28-29 Gjengivelse av et brev fra Fredrick Birch til gårdbruker Knud Hønenpå Ringerike, med kommenterer.
Karin Fjellhammer Seim To brev fra Kristoffer Fuglem fra 1869. 30-32  
Solveig Borseth Beret Aune 33-37

Presentasjon av ei sterk kvinne fra Vikvarvet, Selbu, som bl. a. organiserte en strikkedugnad for bygging av den første brua over Nea, Teigen bru.

Kolbjørn Flakne n’Jo Skogåm 38-42 Omtale av John E. Skogan fra Flora, om hans liv og virke.
Idar Oliver Aspen Foranstaltninger mot tuberkuløse sykdommer besluttet av Tydal sunnhetskommisjon. 43  
Guri Fuglem Politivedtaktene for Selbu herred 44-45 Stadfestet ved Kongelig Resolusjon av 20. oktober 1901.
Jostein Sandvik og Odd Svelmoe Den lille kunstner fra Kjøsnes. 46-47 Utdrag fra Ole Olsen Kjøsnes’s (Aftretsvik) bok Den lille kunstner (1903), med gode råd til alle mulige problemer.
Johan  Furan Anekdoter om gamle originale selbygger. 48-49 Utdrag fra Furan’s bok Selbu – Glimt av livet før 1900 (1969), med presentasjon av Jo Pi Sky’n og Bersvend Haugen.
Solveig Græsli «150 år gammel, med historien et par tastetrykk unna…» 50-51 Historien om ei 150 år gammel reisekiste fra Græsli i Tydal som nylig ble kjøpt hos en antikvitetsbutikk i Minnesota.
Odd Svelmoe Henning Jakobsen og hans etterkommere 52-56 Historien om Henning Jakobsen og hans slekt. Han ble plyndret av Karolinerne i 1718 og flyttet så sør i Møsjødalen, på grensa mot Røros.
Jenny Kjeldstad En pasientvenn 57  
Oddbjørn Sandvik Mange jernfremstillingsanlegg i Flora og Vikvarvet 60  
  Årsmelding og regnskap 2012 62-65