Jul i Neadalen 2014

Forfatter

Tittel

Sider

Kort innholdsbeskrivelse

Odd Svelmoe Forord 1  
 Erling Balstad  Kår – Syting saavel i Sundheds som Sykdoms tilfelde 2-4  Om eldreomsorg i Solem i gammal tid.
 Gunnar Sesseng  Seterdrift i Grøtem 5-7  Om drifta og historier fra setringa på de to setrene Grøtemsgardene hadde sammen, en på Høgda og en ved Storlifjellet.
 Per Ove Afreth  Tydalingen Ingebrigt Trondsen Aas  8-10  Aas fikk Kongens fortjenestemedalje, gullmerket og æresmedlemskap av Norsk Arbeidermandsforbund.
 Odd Svelmoe  Budsjettforslag for Selbu og Tydal herred for 1915.  11  
 Ingebrigt Garberg  Lasskjøring til Hell  12-15  Med bakgrunn i et intervju (lydopptak) av Bjarne Sirum fra midten av 1980-tallet.
 Inger Kjelmo Kristiansen  Rolset gård.  16-18  Historien om Rolset gård og slektene som har bodd der.
Solveig Borseth Kulvik – bakeri, butikk og bil. 19-22 Historien om Kulvik bakeri og butikk i Selbu, fra 1915 – 1978.
Paula Borseth og Monica Marstad Rebusoppgaver 2014. 23  
Ola A. Hårstad og Per P. Evjen Historien om det spesielle kvernsteinparet fra 1941. 24-26  
 Kolbjørn Flakne  Thomas Angells Stiftelser i Neadalføret. 27-30  
 Bjørg Jofrid Kulseth  Barndomsminner fra storflommen i 1934 og 1938. 31-33  Minner fra Sjursøya, ved utløpret av Nea i Selbusjøen.
Idar Oliver Aspen Vegbygging og transport gjennom Hølan. 34-35  Om veien mellom Lauvøya og Stugudal i Tydal.
Roger Gullikstad Planer om fossekraft i Hynna. 36-37  
Ingebrigt Kirkvold Kultursti fra skolen i Tydal. 38-39  Om planlagt kultursti langs den gamle Stugudalsveien fra barneskolen på Kløfta til Håenved Lauvøya.
Arnt P. Fuglem Jo Bru’n – En bygdeoriginal. 40 Historien om John Johnsen Garbergsbroen (1844-1922). Hentet fra Arnt sin bok «Alvor og skjemt i tekst og toner gjennom folkemusikken i Selbu 1870-1945.
Odd Svelmoe Løvøen Gård (Fremmigarden) og «Stor-Larsen». 41-43 Historien om Lauvøya gård i Tydal og Lars Larsen (1840-1925).
Harald Voldseth Bøn for de arme i Selbo 43-45 Om dikteren Christian Monsen (1815-1852) og uår og nød i Selbu rundt 1850.
Ellen Overvik Selbu lærerlag – og lærerne i okkupasjonsåra 1940 – 1945. 46-49  En omarbeidet utgave av Jon O. Sessengs beretning i boka  av Kolstad og Sesseng «Selbu lærerlag 1864-1964«.
Jon Birger Østby Ola Bu’n. 50-52 Historien om Ola Hilmo i første halvdel av 1900-tallet og hans arbeid på Tydal Forbruksforening.
Reidun Punde Barndomsminner fra Selbustrand og Tydalen. 53-54  
 Gjertrud Evjen og Helene Sesseng Røset  Beningsskikker og matmorjobben i gjestebud. 54-55  

 Ole O. Kjøsnes (Aftretsvik)

 Præmieskirendet 8. febr. 1903.  55  Et dramatisk referat hentet fra Vikvarvet IL’s 40-årsjubileumsskrift 1911-1951.

Harald Voldseth

Ole Ingebrigtsen Setseng (1847-1914) – skolemester og kirkesanger. 56-57  

Anne-Pett Sandvik

Historier fra Selbu 57-58  

Erik  Amdalsbjørgen

Slåttevise 59-60  
  Årsmelding 2013 61-64  

Bjarne Grøtte

Gammelvegen Fuglem/ Grøtem til Fosshode bru. 65