Jul i Neadalen 2015

Forfatter

Tittel

Sider

Kort innholdsbeskrivelse

 Othelie Simonsen  Julekveld 1959    2. omslagsside.
 Odd Svelmoe  Forord 1  
Solveig Borseth Det siste høylasset 2-3 Om Bjørn O. Berge som omkom  under henting av høy i Holmene, øverst i Elvådalen.
Solveig Borseth Ole Moens dåpsvotter 4  
Ola A. Hårstad Varg varg!!! 5-6 Om ulvehistorier fra Selbu på 1800-tallet.
Mikkel Fønhus Fjellets grå fribyttere 6-8 En artikkel i Nationen i 1968 der Fønhus skriver om sine turer gjennom Selbu og Tydal i 1933 og 1968.
Kolbjørn Flakne Hain Håkon 9-12 Om livet til Håkon Dahl.
Birgitta Odén «Koftetradisjoner» i Selbu 13-19 Om bruken av strikka kofter i Selbu.
Harald Voldseth Første bileier i Selbu – et hundreårsminne 20-21  
Sverre Dragsten Min første tiøring 21  
Monika Marstad Rebusoppgavene 2015 22  
 Harald Voldseth  Skimaker Håkon Kallar 23-28   Litt om skienes historie og livet til Håkon Kallar.
 Bjarne Grøtte  Selbu bygger «Vognvegen te byen» 29-32   Historien om veien fra Grøtte til Fosshode bru, på grensa til Malvik kommune.
 Bjørn Johan Fuglem  Christophersengården – bedre kjent som Bjørkhov  33-36  Et historisk tilbakeblikk på Bjørkhovs historie.
 Nisj Osja
(Nils O. Evjen)
 Drokninga  37-40  Oversikt over alle kjent drukningsulykker i Selbu og Selbygger som har drukna utenfor bygda (første 1779).
   Kvinnene på Kårråhaugen  41-43  Om husmannsplassen Kårråhaugen i Innbygda og kvinnene som i tre generasjoner har drevet gården.
 Kari Fossum  Dyrlegens datter  44-46  Om livet til dyrlege Jørgen Olav Henschien (1902-1972).
 Odd Svelmoe  Stugudal Nedre – Negarden 47-49   Om gårdshistorien.
   Vitser – småhistorier 49   
 Erling Balstad  Kjell Barre – skoten av tyskerane 1944. Eit tragisk minne fra krigstida. 50-52   
 Odd Svelmoe  To kvinneskjebner  53-55  Litt om livet til Beret Østby (Koie-Beret, 1820 – 1897) og Kjersti Olsdatter Aas (1821 – ), som bodde på små husmannsplasser i Åsdalen i Tydal.
 Odd Svelmoe  Flykningetrafikk og kurervirksomhet gjennom Tydal 1940 – 1945  56-61  Om flykningetrafikken, fluktruta på nordsida av Lødølja og bruken av Nessbua.
 Tore Stubbe  En dag på Borsetmoen – på 1950-tallet. 62-64   Om lokalmiljøet på Borsetmoen i Innbygda.
   Årsmelding 2014  64-68