Jul i Neadalen 2016

Forfatter

Tittel

Sider

Kort innholdsbeskrivelse

 John O. Evjen  Selbu Øvre Handelsforening    2. omslagsside.
 Odd Svelmoe  Forord 1  
 Bo Ivan Folde  Glade jul, hellige jul 2  Historien bak verdens mest populære julesang.
 Monica Marstad  Rebusoppgaver 2016 3  
 Bjørn Johan Fuglem Erik Malm Langli – en fargerik personlighet i lokalmiljøet 4-8 Artikkelen bygger på intrvju med Erik, samt uttalelser fra mange av hans bekjente.
 Harald Voldseth Da floringene fikk bru over Nea – et hundreårsminne.  9-12  Om byggingen av Flora bru i 1916.
 Solveig Borseth  Skirenn i 1946. 12-13 Omtale av et skirenn i Garberggrenda i 1946.
 Odd Svelmoe  Hilmogrenda i Tyda og Hilmohaugen. 14-17  Historien til Hilmohaugen, en bevart husmannsplass.
 Guri Randi Fuglem  Ungdomslaget «Solstraale» i Øverbygda. 18-21   Solstraale er forløperen til UL Fremad, og historien er hentet fra håndskrevne protokoller fra 1896 – 1914.
 Anne Mari Lundgren  Min tante som jeg minnes henne.  22-23  Historien om Margrete Hårstad.
 Nils N., Nild Johan og Oddbjørn Kjøsnes  Barndomsminner fra Labbi.  24-27  Minner fra Labbi, i Vikvarvet, like etter krigen.
 Jo Vegard Hilmo  Sa dei «haust» og «brei» i Neadalen så seint som i 1645?  28-29  Om målmerke i dialektene i Tydal og Selbu.
 Gjertrud Evjen  Attsitting / gjensitting – hva er det? 29   Gamle straffemetoder i skolen.
 Solveig Borseth  Vølsetkrona  30-32  Historia om Fossgubben og brudekrona i sølv.
 Nisj Osja
(Nils O. Evjen)
 Brennjvinflåskennj i Nistuggunnj.  33  Om dyrlege Henschien og ei flaske hjemmebrent.
 Guri Randi Fuglem  Selbustein ga brød til folket.  34  Om lasskjøring til Rørosmartnan.
 Bjarne Grøtte  Vognvegen te byen  35  Om åpningen av Gammelvegen fra Grøtte til Fosshode bru i Mostadmark.
 Tore Stubbe  Tyri 36-37   Om tjurrufabrikken på Tyri, ved utløpet av Garbergelva, og området omrking først på 1950-tallet.
Solveig Borseth  Misjonsprest Jakob Eggen.  38-39  Om livet til Jakob Eggen (1880 – 1920).
 Anne Bårdsgård  En stor og artig dugnad er i  mål, boka om selbuvotter ble landsert 14. august i år. 40-41   Om arbeidet med boka om selbuvottene.
 Jostein Sandvik  Jøvra – mer enn en båt.  42-44  Historia om Jøvra og bilder på det hun «kastet» fra Gjøversalen.
 Odd Svelmoe  Gammel bosetning i Tydal.  45-47  Om samisk bosetting i Tydal.
 Øyvind Wold  Sykkeltur utenfor allfarvei – gamleveien mot Trondheim. 48   Om bruk av Gammelvegen, fra Grøtte til Fosshode bru i Mostadmark, til sykling.
 Jostein Sandvik  Fra Kverngruberne i Selbu.  49-51  En artikkel fra Norsk Folkeblad i 1870, med historier fortalt i kvennfelstoggo en kveldsstund.
 Ivar Sverre Kulseth  Et bessmorliv 52-58   Om livet til Ingeborg Halvardsdatter Rønsberg, gift Mebost (1872 – 1955).
 John O. Evjen  Morsetjari-smia. 59  
 John O. Evjen   Baro Lien, landhandel 59   
Per Morset Peder Morsets inskripsjon ved Riasten. 60-61 Informasjonstavle satt opp ved ei steinplate med inskripsjon av Peder Morset fra 1914.
John O. Evjen   Bakketun  61  
John O. Evjen   Mølnå mølle  62  
John O. Evjen   Peder Sveen bakeri  62  
  Årsmelding 2015 63-68   
John O. Evjen    John Stokke, Brustad.    3. omslagsside.
 John O. Evjen   Håkon Kallar skiverksted.    4. omslagsside.