Jul i Neadalen 2017

Forfatter TittelSider Sider Kort innholdsbeskrivelse
Jostein Sandvik 40 år med Juli Neadalen 2 Forord
Jostein Sandvik ..når våttåenn sto i brann 4-10 Om vardebrenning, med oversikt over varder og skanser i Neadalføret.
Jo Vegard Hilmo Karolineråret 2018 11 Planer for Karolinerarrangement gjennom 2018.
Anne Bårdsgård Bindingskorga – en unik bygdetradisjon 12-13 Kartleggingsprosjektet om bindingskorger i Selbu.
Torbjørn Olsen Paul Eriksen – glimt fra et aktivt liv 14-17 Portrett av Paul Eriksen.
H.A. Sne 17 Dikt fra Kooperatøren i 1929.
Margrete Garberg Opland Talen som aldri ble holdt 18-19 Peder Morsets tale ved Arnt Nykkelmos uttakkelse.
Willy Alexander Religion, overtro og kvaksalveri 20-22 Minner fra Willys oppvekst i Selbu.
H. Østerholt Når tankene flyr 23 Dikt fra Kooperatøren i 1929.
Oddbjørn Sandvik Oppfinneren fra Aunet i Tydal som prøvde å lage evighetsmaskin 24-25 Historien om Ingebrigt O. Aunet som omkom i forsøket på å lage evighetsmaskin i Storaunstuggun.
Jostein Sandvik Norges første naturpark er 100 år 26 Nedalen botaniske naturpark ble fredet i 1917.
Harald Voldseth Theodor Casparis reisebrev fra Sylene i 1917 27 Om reisebrevet.
Theodor Caspari Reisebrev til Aftenposten 28-29 En hundre år gammel reiseskildring fra Nedalen.
Bente Haarstad Restaurering ved Essandheim – en unik sørsamisk boplass 30-31 Om restaureringsarbeidet ved Essand.
John J. Stamnæs Husmannsguttene Jon Jonsen og Tomas Olsens tragiske skjebne 32-33 Om rettsaken mot 8 år gamle Jon som ved et uhell skjøt 4 år gamle Thoma.
Bente Haarstad Nordigarden Kvello ble «ny» 34-35 Om restaureringen av gården Kvello.
Nisj Osja (Nils O. Evjen) Gammeltraktoennj 36-39 Historien om de første traktorene som kom til Selbu.
Harald Voldseth «Kvernfjellstuen – den eneste bevarte i landet» 40-43 Om Kvernfjellstua som ble flyttet til Rødberget i  1932 og senere til Kalvåa bygdemuseum.
Jostein Sandvik Thomas Angels Stiftelser feiret 250 år 44-45 Litt om Stiftelsens 250-årige historie og markeringen ved Sankåvika.
Ola Aas Det herrens år 1835 46-47 Om oppstart av ny gruvedrift og smeltehytte ved Seteråa i Tydal.
Ola Aas Ein bustmaker – n´Jo pi Sky´n 48-49 Om Jo som bodde på husmannsplassen Skya og levde av lage koster/børster av grisebust.
  Malte minner 49 Et maleri av Nils Hansteen.
Arnstein Trøite Frå Amtskole til vidaregåande skole 50-51 Historien om de videregående skolene i Selbu.
Erling Balstad 1872 – Ei Selbureise 52 En dagboksbeskrivelse av seminaristers reise til Selbu med Telegraf.
Bente Haarstad Tydal flink med kulturminner 53 Om Riksantikvarens rangering av kommunenes kulturminnearbeid.
Nils P. Guldseth, Nils J. Kjøsnes og Oddbjørn Kjøsnes Gutteklubben Varden i Vikvarvet 54-57 Glint fra klubbens virksomhet og et mimretreff 50 år etter.
John J. Stamnæs En god dyrehistorie 58-59 En historie fra og om boka «Vær god mot dyrene» av Jon Flønes.
Jostein Sandvik Lokalnavn på fugler og dyr i Neadalen 60-63 Lokalnavn innsamlet i Selbu og Tydal.
Solveig Borseth Hornskjea 63 Om skjeer laget av horn i Kvernfjellet.
Monica Marstad Rebusoppgaver 64  
  Jul i Neadalen 1957 65  
Solveig Borseth Trekkspillminner 66-67 Glimt fra trekkspillkurs i Neadalen først på 60-tallet.
  Årsmelding 2016 68-70  
  Tilbakeblikk i bilder 72 Kjøring med oksekjerre.