Jul i Neadalen 2018

Forfatter Tittel Sider Kort innholdsbeskrivelse
Jostein Sandvik Karolineråret 2  
Jostein Sandvik Armfeldts brev til de la Barre i Tydal 4-6  
  I Karolinernes fotefar fra Holtålen til Handøl 7  
Jacob Breda Bull Armfelds paa Tydalsfjeldene 8-9  
P. Nilsson Tannér Ola Stugudal beretter om Armfeldtkarolinernes dødstog over Kjølen 10-13  
Jostein Sandvik Rutebåtene på Selbusjøen. Del 1: Telegraf 1871-1918 14-18  
Oddbjørn Sandvik Da Ola kapprodde med «Kong Sverre» 19  
Oddbjørn Sandvik Likferd på Selbusjøen i 1908 20-21  
  Bytur rundt 1810 20  
Oddbjørn Sandvik Til kirken 1. juledag fra Renåa 21  
Karl Nygård Nesjøen – en perle i fjellheimen 22-24 Om de fire rutebåtene som har gått på Essand- og Nesjøen.
  Første verdenskrig slutta 11.11.1918, kl 11:00 25  
Torbjørn Olsen Solstrand pensjonat 26-27  
Gisle Rø Paul Birchs steinsamling 28-29  
Ola A. Hårstad Kom Olaus Magnus gjennom Neadalføret? 30-31  
Brit Uni Kjøsnes Kunstnerparet på Lille-Roa 32-34 Historien om Marianne Lichtwald & Christian Hallbauer
Bo Ivan Folde Selbu trekkspill- og musikkmuseum? 35  
Solveig Borseth Trommene på museet 36-37  
Karl Nygård Da det elektriske kjøkken kom til Tydal 38-39  
Egil Arne Eidem Krigshelt og godsforvalter John Clay Otto Bülow 40-41  
Astrid Grendstad Fant slekta i Amerika etter mer enn 100 år 42-45  
Gjertrud Evjen Gjetarliv i 1934 46-47  
Arnstein Trøite Selbu Skogskole – Taubanesenteret 48-51  
Gunnar Olav Balstad Fra lokalavisa Selbyggen 1953 52-54  
Jostein Sandvik Hvem eide bilen? 54-55  
Jostein Sandvik Carl Johans kroning og stein 56-57  
  Årsmelding 2017 60-62  
  Jämt-trønderske historiedager mai 2018 61