Innhold i Jul i Neadalen 2019

Forfatter Tittel Sider Kort innholdsbeskrivelse
Gunnar Olav Balstad -Folkebevegelse og fagfelt 2  
Arnstein Fuglem Tømmersleping på Selbusjøen 4-5 Sortering og transport av tømmer på Selbusjøen.
Inga Balstad Småbrukersønner ble entreprenører i Tromsø 6-7 Baro Olsen og Arnt Flønæs dro til Tromsø og ble anerkjente gråstensmurere og entretrenører på slutten av 1800-tallet og først på 1900.
Jostein Sandvik Rutebåtene på Selbusjøen: Del 2 MS Kong Sverre 8-11 Om driften av MS Kong Sverre som rutebåt på Selbusjøen 1917 – 1950.
Heidrun Stebergløkken Selbusjøen som rituelt landskap og Transportåre 12-14 Et kartleggingsprosjekt av bergkunst og andre kulturminner rundt og i Selbusjøen.
Oddbjørn Sandvik Handletur til Vikvarvets forbruksforening 14 Om turen på butikken med robåt for de som bodde i Sjøbygda i 1930-årene.
Gunnar Olav Balstad Gravferda hans John Dragstsjøåm 15 Gjennomslagsføre gjorde at seks mann på ski måtte dra kista over mot Mostadmark.
Torger Størseth Frå Moahauja te Dakotaprærin 16-18 Historia om Anders Olsen Størset, en fattiggutt som emigrerte til Amerika.
Torbjørn Olsen Balstad pensjonat – en institusjon på Selbustrand 19-21 Historien om Balstad pensjonat som ble drevet fra tidlig på 1940-tallet til slutten av 1990-årene.
Marius Størseth Kvittythytta 22-23 Selbus første turisthytte åpnet i 1903 ved Storkvernfjellvatnet av Trondheim Turistforening.
Gunnar Olav Balstad – Den uvørne selbyggen Uglem 24-25 Anton Nikolai Uglem og hans lavtflyging over Trondheim i 1945.
Jostein Sandvik Stormoen i Roltdalen – gruveby i 50 år 26-27 Om bosettingen på Stormoen fra 1750-årene til 1810, med mye sykdom og ulykker.
Arnstein Trøite Selbyggkrigen i 1813 28-29 Etter storklenåret 1812 var det nød i Selbu og våren 1813 dro en flokk bønder til Trondheim for å sikre seg korn. Det ble opptøyer og militæret ble satt inn.
Solveig Borseth Gamkinn & gaven 30-31 Peder Gamkinn var prest i Selbu 1914-29. I sommer kom en slektning med stilfulle salongmøbler Gamkinn hadde i Selbu, i gave til Selbu Bygdemuseum. 
Nils Johan Kjøsnes Pe Moa – en optimistisk, sjølhjelpen tusenkunstner 32-36 Om Peder Ingebrigtsen Kulseth’s liv (1910 – 2001) og alle hans motoriserte maskiner.
Ola Stugudal (O.S.) Julebrev fra Tydal til Nidaros 1924 37 Om værforhold og situasjonen på Stugudal og Tydal på slutten av 1923.
Arnt Dragsten Skolegang i et avhøl, utafor vettet 38-39 Om skolegangen i Dragsten på begynnelsen av 1950-tallet.
Harald Voldseth Peder H. Nervik: Bureiser, tømmerfløter og elgjeger 40-42 Livshistoria til Peder H. Nervik som var bureiser på Nekåbjørga fra 1938.
«Bolo» Et merkelig tilfelle 42 Om Paul Birch og hans «dobbeltgjenger» banksjef Johan Bruun.
Harald Voldseth Tydals første Væggklokke 43 Klokka ble kjøpt av Ole Ingebrigtsen Stuedal i 1770-årene og var laget av Ambrosius Morseth.
Lilly Kåsen Tydal – nytt og gammelt 44 Om ei lita «avis» utgitt av Tydal sanitetsforening fra 1989, med noen smakebiter av innholdet.
Per R. Berger Revejakt og anna moro 45-47 Memoarer og skildringer fra oppveksten i Mebonden i Selbu på 1960-tallet. Det var alt fra lemenjakt, hårrålos til rypejakt og oterfiske.
Amund Spangen Rokokkomaleren: Rasmus Bersvendsen Baardstu 48 Et lite utdrag fra Spangens bok, Dekorasjonsmaling i Nord-Østedalen og Rørosbygdene, med omtale av Storaunstuggu i Tydal.
Jon Suul Handverk og handverkere i det nordenfjeldske gjennom 1000 år 49 Omtale av et stort arbeid med kartlegging og publisering av gammelt hantverk og handtverkere i det Nordenfjeldske. Boka fra Neadalføret er planlagt høsten 2020.
Liv Birgit Stamnes Ola Hånnå´s siste reise 50-51 Om transporten av kiste og båre fra veiløse Hånnåa til Selbustrand kirke i vårløsninga i 1933. 
Anne Randi Græsli Per-Hansa-Ymbør 52 Historien om Ingeborg Olsdatter Stuedal, gift Græsli (1830-1913).
Oscar Tybring Buferdsdagen 53 Historie i norsk lesebok, skrevet av prestesønnen fra Selbu med Ingeborg Olsdatter som modell.
Brynjar Dahlø Minner fra hoppbakken 54-55 Hoppbakker og hopprenn i Selbu.
Ole Kristian Røset Tur til Storbekken – 92 år i ettertid 56-57 100 år gamle Eystein Røset gikk innover Roltdalen for å se på stedet han holdt på å forulykke som 8 år gammel gjeter, en tur ti timer. 
Gunnar Olav Balstad Fra lokalavisa Selbyggen 1954 58-60  
Monica Marstad Rebusoppgaver 61  
Narve Rognebakke Jorunn Slind Sundset 62-64 Hverdagsmenneske med dramatiske livsopplevelser.
Jostein Sandvik Fela som var borte i 43 år 65-67 Fela til Reidar Morset som forsvant 9. april 1940 og kom til rette igjen i desember 1983 etter ei lang rekke tilfeldigheter.
Harald Voldseth Minner fra tida som skogskokke 68-69 Samtale med Anna Dyrdal som var kokke i skogsbrakka i Stugguvolldalen på slutten av 1950-tallet.
Harald Voldseth 103-åringen som fikk oppleve åtte prester i Selbu 69 Historien om Marit Olsdatter Flønes (født Grøtte i 1797) som i sitt 98-årige liv hadde opplevd åtte ulike prester.
Arnstein Trøite Kommunevalget i Selbu i 1919 70-71 Kommunestyret besto av 24 representanter og valget endte uavgjort, så ordføreren ble valgt ved loddtrekning.
  Forhandlingsprotokoll for Tydal valgstyre. Kommunevalget 1919. 72 Resultatet av kommunevalget i Tydal i 1919.
  På stier gjennom skiftende tider og landskap 72 Anmeldelse av boka På stein og sti, som utgis av NGU. Om geologien i Skarvan  og Roltdalen nasjonalpark, med fokus på kvernsteinsdrifta.
  Årsmelding 2018 73-74 Årsmelding, regnskap og budsjett for historielaget.