Innhold i Jul i Neadalen 2022

Forfatter

Tittel

Sider

Kort innholdsbeskrivelse

Jostein Sandvik

Ta vare på kulturminnene

2

 

Solveig Borseth

Selbu Bygdemuseum 100 år

4-6

 

Birgitta Odén

Min tid som regionkonservator i Selbu (1999-2016)

6-11

 
Bodil Korsvold

Mebond Mødreklubb og Barnepark

12-13

Arnstein Trøite

Selbustrand AIL – idrettshistorie og politisk historie

14-17  

Arnstein Trøite

Valget i Selbu for 100 år siden

17

Arnstein Trøite

Quisling i Selbu

17  

Putte Aspen

Krigen for familien på Nedalen

18-20  

Gunnar Olav Balstad / Johannes Flønes

En skildring af landsfolkets beskjæftigelse nys før jul

21  

Jostein Sandvik / 
Tormod Morset

To julekvelder

22-23  

Arnstein Trøite

Den mest barbariske lov i Norge

23  

Gunnar Olav Balstad

Funn av øks fra vikingetida

24-25  

Anne Randi Græsli

Badehuset i Græsli 26-27

Jostein Sandvik

Posten 375 år: Brevhuset i Labbi som ble 7583 Gulset 28-29
Jostein Sandvik Ungdomskilden på Herdagshaugen 30  

Børge Hansen

Sprøte og Haljank

31
Arnstein Trøite

Nea Radio 1985 – eit 11 dagars langt mediaeventyr

32-33  

Arnstein Trøite

Paul Birch var misfornøgd med valget i 1934

33

Narve Rognebakke

Da husmorskolen flyttet til Vikvarvet

34-37

Gunnar Olav Balstad

Jøssingidretten i Selbu

38-40

Narve Rognebakke

Jøssingstafetten – til folkets glede og nazistenes ergrelse

40-41

Harald Voldseth

83 år og skiløper

42-43 Intervju av Kari Larsdatter Stuevold (1868-1958) i 1950

Wigdis Geving

– Nætt træft

43 En bekjentskap med Anne Marie Græsli

Harald Voldseth

Minner fra skiløypa – Olav Birger Østbyhaug forteller

44-45

Solveig Borseth

Historia om Torstein Eriksen Uglem (del 2)

46-49

Gunnar Olav Balstad

Olaf Garberg – plankbærar’n i Hommelvik 50-51  

Jan Krogstad

Villstyringen som ble kirkebygger – Ole fra Apsolonplassen i Selbu (1788 – 1867)

52-55  

Kari Slungård

Storfamilien i Jensgården Østby

56-57

 

Solveig Borseth

Folket på Tjernvollen

58-61  
Harald Voldseth
49 år i skolestua 62-63 Om Marit Rolseth og hennes lærergjerning 1898 – 1946

Harald Voldseth

En sjelden høytidelig gudstjeneste i Selbu kirke i 1861 63  Om avskjedsgudstjenesten til stiftskapellan Paul Peter Marius Widerøe i Selbu i 1861

Gunnar Olav Balstad

Turkompisene Ottar og Jan

64- 65 Om Ottar Langli og Jan Borseth

Gunnar Olav Balstad

Midtstrands Maskinlag 1948 – 1980 66-67

Ingebrigt Kirkvold

Fløting utover Henfallet 68- 69 Om fløting av vedtømmer utover Trøndelags høyeste foss våren 1945

Torbjørn Olsen

Betraktninger omkring en assortert Forretning på Fuglem

70-72

Harald Voldseth

De første automobilrutene i Neadalføret 72-74  

Monica Marstad

Rebusoppgaver

75

Ola A. Hårstad

Noen lokale uttrykk fra skog og mark

76-77

Harald Voldseth

Selbu og Tydal Historielag

78 Årsmelding for historielaget