Lokalhistorie fra Selbu og Tydal

Selbu og Tydal Historielag har som formål å få dalførets historie, fortidsminner og bygdemål gransket, samlet, bevart og formidlet. Det skal også fremme sansen for disse kulturverdiene, så politikere og folk flest forstår verdien av å ta vare på vår kulturhistorie. På de underliggende sidene vil vi derfor samle noen smakebiter av den lokale historien fra Neadalføret.

Innholdet på sidene vil gradvis bli bygget opp gjennom et kontinuerlig arbeid. Stoffet vil bli sortert i noen hovedkategorier og lagt ut etter hvert. Har du tips eller ønsker å bidra med stoff til disse sidene, så er vi svært takknemlig for det.