Lokalhistorie

Armfeldts Hærtog Mot Norge
Armfeldts Hærtog Mot Norge

Opp gjennom årene er det utgitt en lang rekke bøker, rapporter og andre trykksaker med informasjon fra Neadalsføret. På denne siden ønsker vi å samle det viktigste av den historiske litteraturen som foreligger fra Selbu og Tydal. Litteraturen er sortert i 14 ulike tema, der det meste er angitt i en liste. For noen få titler har det vært naturlig med oppføring i to lister.

Oversikten vil bli supplert etter hvert med både ny og eldre litteratur. Dersom du har kjennskap til lokalhistorisk litteratur med tilknytning til Neadalføret som mangler i listene, er vi svært takknemlig for å få tips om det. Send i tilfelle en mail til nettredaktør (web-ansvarlig), adresse nederst på siden.

Historielaget har en del bøker, alle tidligere utgaver av Jul i Neadalen, og andre trykksaker til salgs.

Bøker og hefter som historielaget har til salgs finner du her! 

 

Den lokale litteraturen er sortert i følgende kategorier:

Andre verdenskrig (1940 – 1945)

Armfeldts hærtog i Trøndelag (1718 – 1719)

Biografier

Bygdebøker

Dialekt og språk

Historiske beskrivelser

Jakt og fiske

Kulturhistoriske bøker / hefter

Lag og foreninger

Lokalhistoriske hovedoppgaver

Musikk, lyrikk og kunst

Næringshistorie

Slektshistorie

Utvandrerhistorie