Andre verdenskrig (1940 - 1945)

Borseth, John. 1995. Krig og okkupasjon. Krigsåra 1940 – 45. Innbygda skole. 42 s.

Hansson, Per. 1963. – og tok de enn vårt liv. Gyldendal Norsk Forlag. 214 s.

Morset, Haldor. (1998). Motstandskamp 1940 – 1945 i Neadalsføret. Eget forlag. 336 s.

Ottem, Knut. 1995. Fem år. Menn forteller. 320 s.

Ottem, Knut. 1995. Fem år. Kvinner forteller. 320 s.

Rygg, Odd. 1986. Kampene ved Garberg bru 1940. Eget forlag. 197 s.

Rygg, Odd. (1995). Flukt. Eget forlag. 133 s.

Selbu og Tydal historielag. 1985. Selbygger og tydalinger i krigens dager 1940 – 45. 20 s.

Selbu og Tydal historielag. 1987. Glimt fra krigen 1940 – 45. Hefte 2. 36 s.

Selbu og Tydal historielag. 1990. Glimt fra krigen 1940 – 45. Hefte 3. 30 s.

Selbu og Tydal historielag. 1995. Glimt fra krigen 1940 – 45. Hefte 4. 66 s.