Armfeldts hærtog i Trøndelag (1718 – 1719)

Haarstad, Kjell. 2002. De siste Karolinere. Tapir Forlag. 191 s.

Hansson, Anders. 1990. Karolinernes dødsmarsj i Tydalsfjellene. Jämtlands lens museum. 32 s.

Hansson, Anders. 2013. Karolinernas dödsmarsch. Jamtli Förlag. 40 s.

Julius (cand. Rudolf Muus) 1906. General Armfelts Dødsmarsj eller Skatten i Tydalsfjell. Oversatt fra gotisk av Arne Sandvik (1998). 19 s.

Kjørmo, Torbjørn. 1999 (ny utg. 2008). Etter kongens ufravikelige ordre. Roman om general Armfeldts hærtog gjennom Trøndelag 1718 – 1719. Eget forlag. 310 s.

Lillegård, Leif B. 1977. Natt uten morgen. Armfeldts tog som aldri går to broderfolk av minnet. Gyldendal Norsk forlag. 205 s.

Nilsson-Tannér, Per. 1968. Karolinernes dødsmarsj. Armfeldt-toget gjennom Trøndelagen 1718 – 1719. Det Nordenfjeldske forlag, Øksendals bokhandel. 142 s.

Rolseth, P-O. 1950. Armfeldts hærtog mot Norge. Utg. Selbu og Tydal historielag . 173 s.

Østby, Johanna Marie. (udat.) Karolinerne i Tydal ved nyttåret 1718-1719. 18 s.