Bygdebøker

Selbu i fortid og nåtid. Red. Kjell Haarstad. Utg. Selbu kommune. 1972-92

 • Bind 1. Kjell Haarstad: [Bygdehistorien til 1838]. 1972. 404 s.
 • Bind 2. Kjell Haarstad: [Bygdehistorien etter 1838]. 1977. 416 s.
 • Bind 3. Kjell Haarstad, Per O. Rød: [Gards- og slektshistorie: Dragsten (g.nr.1) – Børdalen (g.nr. 47)]. 1984. 798 s.
 • Bind 4. Kjell Haarstad, Per O. Rød: [Gards- og slektshistorie: Aunet (g.nr. 48) – Hoem (g.nr. 73) ]. 1988. 640 s.
 • Bind 5. Kjell Haarstad, Per O. Rød: [Gards- og slektshistorie: Berge (g.nr. 74) – Langsmoen (g.nr. 117)]. 1991. 656 s.
 • Bind 6. Kjell Haarstad, Per O. Rød: [Gards- og slektshistorie: Stokkan (g.nr. 118) – Sæter (g.nr. 136)]. 1992. 400 s.
 • Bind 7. Kjell Haarstad, Per O. Rød: [Gards- og slektshistorie: Sesseng (g.nr. 137) – Hånnåa (g.nr. 163)]. 1992. 432 s.
 • Bind 8. Kartverk til bind 3-7. 1992.

Bygdebøkene for Selbu er digitaliserte og søkbare (klikk på bildet):

cropped-header2

Bygdebok for Tydal. Utg. Tydal kommune. 1987-1994.

 • Bind 1. Sigvart Tøsse: Bygdehistoria fram til ca. 1900. 1987. 343 s.
 • Bind 2. Sigvart Tøsse: Bygdehistoria ca. 1900-1991. 1991. 655 s.
 • Bind 3. Sigvart Tøsse; Reinert Aas: Gards- og slektshistorie for Hilmo, Gresli, Aune, Svelmo, Lian, Åsgrinda, Åsdalen og Ås. 1994. 451 s.
 • Bind 4. Sigvart Tøsse; Reinert Aas: Gards- og slektshistorie for Østby, strekningen Nebrua – Fossan, Løvøya, Moen og Stugudal. 1994. 352 s.

 Gullikstad, K.J.: Tydalsboka. Utg. Tydal kommune.

 • Bind 1. Bygda gjennom tidene. 1972. 270 s.
 • Bind 2. Gård, grend og ætt. 385 s.

Flakne, Bardo. 1970. Flora i Selbu. Grenda og folket. 365 s. Inkl. kart.