Historiske beskrivelser

Aftret, Bjarne. 1993. Kong Sverre Sigurdsson i Sælbu aar 1177. Illustrert av Rolf Aune. 24 s.

Amdal, Paul. 1918. Selbu. Historisk beskrivelse. 293 s.

Bryn, Halfdan. 1921. Selbu og Tydalen – en antropologisk undersøkelse av mænd, kvinder og barn i to norske inlandsbygder. Videnskapsselskapets Skrifter. Mat. – naturv. Klasse. 1921. No. 5. 124 s.

Engvik, Olaf T. 2008. Gamle dampen. Rutebåter i Trøndelag. Tapir akademisk forlag. 350 s. [Selbusjøen s. 227 – 233].

Evjen, John O. 2011. Gammelbutikkenn i Øverbygd’n fær i ti’n. 26 s.

Fiskaa, H.M. og H. Falck Myckland (red.) 1956. Norges bebyggelse. Nordlige seksjon. Herredsbindet for Sør-Trøndelag østre del. 1432 s. + register. [Selbu s. 677 – 812. Tydal s. 986 – 1017].

Flønæs, I. 1930. Kirkesangere og lærere i Selbu fra 1700 til 1922. Eget forlag. 36 s.

Garberg, Ingebrigt. 2008. Innpå markåm. Utmarkshistorie for Innbygda og Mebond i Selbu. 176 s.

Gjelsvik, Tore. 1986. Skip og post i lokale ruter i Trøndelag. Filatelistisk forlag. 144 s. [Selbusjøen s. 133 – 136].

Haarstad, Kjell (red.) 1977. Jordebog for Strinda fogderi og Selbu fogderi. (Riksarkivet i Oslo. Rentekammeret. Landkommisjonen 1661 pk. 27). Skrifter utgjevne av Samnemnda for lokalhistorisk gransking i Nidaros bispedøme nr 8. 117 s.

Haarstad, Kjell. 1992. Sørsamisk historie. Ekspansjon og konflikter i Rørostraktene 1630 – 1900. Tapir forlag. 307 s.

Homan, C. H. 1890. Selbu. Fjeldbygningen inden rektangelkartet Selbus omraade. Norges Geologiske Uundersøgelse. 39 s.

Høyem, Kaare Velle. 1983. Selbu kirke 800 år. 28 s.

Høyem, Kaare Velle. 2008. Tydal kirkes veggmalerier. 10 s.

Kjøsnes, Ingrid Kristine, June Cecilie Eidsvaag og Jenny Olderø. 2012. Selbu ungdomsskole – 41 avgangsklasser. 60 s.

Kyllo, Reidar. 1978. Kirke- og kristenliv i Selbu.Selbu menighetsråd. 132 s.

Lodgaard, Chr. (red.). Avskrift av lagtingsdom av 1687, 22. august ang. grensen mellem Singsaas og Selbu. Utg. Gauldal historielag. I: Gauldalsminne. Tidsskrift for bygdehistorie og folkeminne. B.1, nr 8 (1932) s. 497-502, nr 9 (1934) s. 535-542.

Nyaas, Arne, Jostein Sandvik og Erik Stabell. 2009. Norges nasjonalparker: Forollhogna, Skarvan og Roltdalen. Gyldendal Norsk Forlag. 123 s.

Næsvold, Jon. 1951. Tydal og Tydal som egen kommune 1901 – 1951. 21 s.

Rø, Gisle E. 2001. Selbu og Tydal. Geologi, gruvedrift og kulturminner. Turbok. Utg. Selbu og Tydal historielag. 294 s. 2 kart.

Sandvik, Arne. 2011. Gamle dammer i Selbu. Nea Forlag. 112 s.

Sandvik, Oddbjørn. 2009. Jernproduksjon i Neadalen. En 2000 år gammel historie. Nea Forlag. 144 s.

Schøning, Gerhard. 1910 [1. utg. 1778]. Reise som giennem en deel af Norge i de aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestæt Kongens bekostning er giort og beskreven. Utg. av DKNVS Museet i anledning 150-årsjubilæum. 1. bd. 333 s. [Selbu og Tydal s. 25 – 40].

Selbu kommune. 1938. Selbu kommune. Minneskrift ved formannskapsjubileet 1938. 128 s.

Selbu skolestyre. 1933. Plan for Folkeskolen i Selbu. Godkjent av skoledirektøren 30. juni 1933.39 s.

Storhaugen, Ola. Nekåbjørgen – ei bureisingsgrend i Selbu 1936 – 1986. Nidaros Forlag. 144 s.

Stubbe, Tore. 2014. Gjetar … det sittj ti … Om å oppleve en sommer som kvige-gjeter på hovsvollen og i traktene mellom Innbygdmarkene og Roltdalen på 1960-tallet. 150 s.

Trondheim Turistforening. 1986. Roltdalen og Garbergelva. Særtrykk av artikler fra årboka 1985. Trondheim Turistforening. 140 s.

Unsmo, Eivind (red.) 2011. Sjøbygdmarkene fra Selbusjøen til Rensfjellet. Utg. Selbu og Tydal historielag  og Klæbu historielag.  160 s.

Vikvarvet skole. 1993. Slind skole – Vikvarvet skole 1893 – 1993. 101 s.

Voldset, Harald. 2011. Flora kapell 75 år. Jubileumshefte utgitt av Selbu menighet. 24 s.