Kulturhistoriske bøker / hefter

Aftret, Bjarne. (udatert) Roltdalen min venn. «Hørr på Ruten og på Fonginn». 54 s.

Aftret, Sigurd. 1997. Barne – og ungdomsår på Nygård. 59 s.

Birch, Paul. 1936. Selbu bumerke. Selbu Bygdemuseum. Selbyggens forlag.

Brox, Ellen Zirr. 2000. Romboleden. Från Mälaren til Nidaros. 144 s

Emstad, Martin. (udatert).Turistguide om Selbukværner. 12 s.

Flønæs, Ingebrigt. 1919. Svend Olsen Sandvik – et livsbillede. 7 s.

Flønes, Ole. 1979. Kulturforhold og næringsveier i Selbu for omkring 100 år siden. Efterlatte opptegnelser samlet av Peder P. Sandvik. 26 s.

Fossum, P. (udatert) Stamnes i Selbu inntil 1841. Fra fullgård til grend. Offentliggjort i Selbyggen  1953. Hefte 31 s.

Furan, Johan. 1969. Selbu. Glimt av livet før 1900. Fortellinger og anekdoter. Samlet ogutgitt av Arne og Torbjørn Furan. Nidaros & Trøndelagens Boktrykkeri. 153 s.

Grøtte, Olav. 2002. Tilbakeblikk fra Barne og ungdomsår i Selbu. 92 s.

Gulbrekken, Magda. 1981. Tradisjonsmat fra Tydal. Tydal kulturkontor. 15 s.

Hansen, O. Stv. 1873. Bygdefortellinger. Optegnelser fra Tydalen, Annex til Selbu. Tromsø. W. Holmboes Forlag. 156 s.

Hansen, Ole Stuevold. 1998. Bygdefortellinger. Optegnelser fra Tydalen, Annex til Selbu. Oversatt fra gotisk av Johanna M. Østby. 143 s.

Hansen, Ole Stuevold, J.P. Sand, Ole J. Flønes og M. Emstad. (udatert). Selbu: I Bryllupsgaarden 1800 – 1900. 12 s.

Kjøsnes, Ole Olsen. 1903. Den lille kunstneren. En kostbar skat for hver mand. For kunstnere, fabrikanter, handelsmænd, bønder, arbeidere, mænd, kvinder og børn. Nidaros Trykkeri. 51 s.

Korsvoll, Ane m. fl. 2005. Haust. Selbu ungdomsskole 9A

Lund, Gerd Moxnes. 2010. Lysstorm. Græslifunnets mysterium – Storsylens hemmelighet. Ivon forlag. 268 s.

Lyngen, Erling. «… lykkelig som liten». MB-forlaget. 207 s.

Lyngen, Erling. 1995. annerledeslandet – 45 ytringer om politikk og samfunn. 104 s.

Marstad, Sofie. (udatert). – som jeg minnes. 72 s.

Myrmo, Ola. 1996. Frå minneboka. 50 s.

Ottem, Knut. 1993. Fær i ti’n. Elever ved Selbu ungdomsskole intervjuer eldre. 200 s.

Overvik, Sverre. 2007. Født oppå Sveene. 74 s.

Sand, J.P. 1872. Segner fraa Bygdom. Bd. II. Segner fraa Selbu. 76 s.

Sand, J.P. 1898. Segner og historier frå Selbu. Selbyggens forlag. 142 s.

Sand, J.P. 1898. Svensken i Selbu og Tydal 1718 – 1719. 44 s.

Selboe, Kjell. (udatert). Tanker på kryss og tvers. 82 s.

Selbu og Tydal historielag. 1963. Bjørn og varg i Selbu og Tydal. 96 s.

Selbu og Tydal historielag. 1981. Selbu bumerker. Ny utgave av P.Birch’s utgivelse av 1936. 50 s.

Selbu og Tydal historielag. 1999. Leia til kvernsteinbrudda i Høgfjellet. 12 s.

Selbu og Tydal historielag. 1981. Selbu og Tydal bumerker. 84 s.

Simonsen, Othelie. 1972. I stille stunder. 158s.

Stuedahl, Halldis. 1991. Mot Tydals høye fjelle. 60 s.

Sør-Trøndelag fylkeskommune. 2004. Mjølkerampar – Selbu og Tydal. 125 s.

Østby, Johanna Marie. 2007. Østbygrenda i Tydal. I setrem, heme og slåtta. 152 s.