Lokalhistoriske hovedoppgaver

Brunvoll, Ellen Karin: Arbeidsdeling i jordbruksfamilien i etterkrigstida. Undersøking fra Selbu. Trondheim 1982 Fag: Historie

Elgvin, Dag T.: Land er liv. En skisse av kampen for beiteland i Riast/Hylling reinbeitedistrikt. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Sosialantropologi/samiske studier. Kommune: Holtålen [Merknad: Røros: se også Holtålen, Tydal: se Holtålen]

Endresen, Øyalf: Verbal-bøyinga i Selbu-målet. Trondheim 1977 Fag: Nordisk

Feigs, Ellen Lundgren: Økonomisk utvikling i Selbu i tiden 1690-1800. Bønder og husmenn. Trondheim 1975 Fag: Historie

Fuglem, Arne: Allmueskolen i Selbu fra 1700-1875. En lokalhistorisk studie med særlig vekt på forholdet mellom skole og samfunn. Trondheim 1976 Fag: Pedagogikk

Grøtte, Odd Palmer: Deltidslandbruk i Selbu. En sammenligning av drifta på deltids- og heltidsbruk. NLH 1971 Fag: NLH

Haarstad, Kjell: Bondenæringen i støpeskjeen. Strukturendringer i jordbruket, Selbu 1850-1900. Trondheim 1974 Fag: Historie

Hoem, Olav: Stedsnavn fra Flora i Selbu. Oslo 1947 Fag: Norsk

Olsen, Torbjørn: «Den rade syge». Radesykens bekjempelse i Selbu 1770-1885. Universitetet i Trondheim 1989. Fag: Historie. Kommune: Selbu

Sætnan, Ann Rudinow: Selbubonden: småborger, småbruker, reservearbeider? Trondheim 1979 Fag: Sosiologi

Sætre, Anne Kari Tørum: Substantivet i Selbumålet. En morfologisk studie. Trondheim 1971 Fag: Nordisk