Om oss

Selbu og Tydal Historielag ble stiftet den 29-5-1930 på Gimle i Selbu. Foreningen «Nea» og «Selbulaget» i Trondheim var initiativtakere og «fødselshjelpere» under oppstarten. Laget har ca 170 medlemmer.

Historielaget ønsker å spre kunnskap om fortid og nåtid i Selbu og Tydal og arbeide for å ta vare på kildematerialet til dalførets historie. Det blir arrangert åpne møter om aktuelle emner, vandringer og turer til historiske steder. Alle er velkomne til historielagets åpne aktiviteter. Møter blir kunngjort på hjemmesida samt i Selbyggen og Nea Radio.

Som lokallag er vi knyttet til Sør-Trøndelag fylkeslag og videre til Landslaget for lokalhistorie. I 2012 var det 34 lokallag som var tilknyttet fylkeslaget. Neadalslaget i Trondheim har rett på et fast medlem i styret for Selbu og Tydal Historielag.