Kategorier
Uncategorized

Selbu sentrum før og nå i ord og bilder

Putten, ved Haverneset, med rutebåten Telegrafen i 1907.
Putten, ved Haverneset, med rutebåten Telegrafen i 1907.

Åpent møte på Selbusjøen Hotell og Gjestegård med hovedvekt på Putten – Haverneset og Nestaområdet.

Onsdag 20. mai kl. 19.00.

Inngang kr 50.

Enkel servering.

Alle er vel møtt!

Selbu og Tydal Historielag arrangerer temakveld med et historisk tilbakeblikk på deler av Selbu sentrum. På Haverneset har det til eksempel vært mange virksomheter fra Fredrik Birch kjøpte husmannsplassen og begynte som landhandler på 1850-tallet, fram til det historiske hotellet vi har nå. Båttrafikken på Selbusjøen hadde stor betydning i en tid da vegnettet hadde en annen standard enn i dag. Putten hadde en viktig havn. Ola A. Hårstad vil knytte ord til bildene. Han kjenner Putten-Haverneset godt og er en dyktig formidler.

Det administrative sentrum har vært Nesta, med kirka som midtpunkt. Nesta har endret seg fra å være små og store garder, med institusjonene som skole, bank, post, telefon og butikk i relativt små hus til et tettsted med store hus, plener og asfalt, og der det er store utbyggingsprosjekter på gang. Folk bor tett.

Bjørn Johan Fuglem og Hans Olav Sørensen representerer to familier som har satt sitt preg på Nestaområdet ved sin private næringsvirksomhet. De vil kommentere bilder fra Selbu sentrum.

Mange har bidratt til denne kvelden. En stor takk til alle.

Historielaget håper ord og bilder vil gi minner, refleksjoner og perspektiv på det vi ser rundt oss.

Guri Fuglem