Hvordan lage nestinger

Hvordan lage nestinger

VidjespenneI dagens samfunn har vi alle mulige hjelpemidler, både nyttige og mindre nyttige. Vi har både tekninske og praktiske saker som vi er blitt helt avhengige av i hverdagen. Før 2. verdenskrig var de i langt større grad selvhjulpne, og måtte lage det utstyret de trengte selv.

Nestinger er et eksempel på dette. I dag er det mange som ikke vet hva en nesting er. Tidligere hadde de en sentral plass i folks hverdag her i landet, og ble brukt bl.a. som skibindinger, årekeiper til båtene og ikke minst til å tjore husdyra. Når gjeterne passet husdyra i skog og mark, hadde de i tillegg som oppgave å lage nestinger. Eystein Røset (95 år) fra Selbu var gjeter i Roldalen i 1920-årene. Klikk på lenka nedenfor og se videoen der Eystein fortelle hvordan man lager en nesting av vier, noe han lærte seg da han begynte som gjeter i 7 – 8 årsalderen.