Tur til Aasdalen

Tur til Aasdalen søndag 31.5.2015 kl. 10.00 fra Tydal Museum

Aasdalen ligger på sørsiden av Lødølja nord for Aasgrenda. Fra 1840-tallet førte økt befolkning og mindre gruvevirksomhet til at flere familier slo seg ned der som gårdbrukere. Det var god jord og lunt så flere fikk sitt utkomme der. Totalt ble det ryddet 5 boplasser i selve Aasdalen. Tar en med de nærliggende plassene «Marken» og «Auneaker» som hadde mye kontakt med folkene «borti Nordidala», kan en regne 7 bruk.

Grenda var vegløs, men det førte stier bl.a. fram til Nygarden, Vardhusbakken og Svelmo. Skulle en til kirka eller til Aune, var «Nordidalsbrua» over Lødølja et alternativ. Brua var ca. 7/ 8 meter lang, mens høyden ned til den strie elva var 10/12 meter! Selve brudekket besto av fra to til seks lange, tynne gransliper – med og uten rekkverk! Etter hvert ble det for ensomt og tungvint å bo såpass avsides, så den siste beboer, Kari Aasdal, flyttet til Aas i 1956.

I dag har skogen tatt tilbake dyrkajorda, så nesten alle tegn på bebyggelse er borte, Husa på «Karirommet» står fremdeles, men både stua og ikke minst fjøset står for fall. Jorda der er også blitt tilplantet, så om noen år er alle spor etter tidligere slekters strev og slit borte.

Bortimot 70 personer bodde eller hadde tilknytning til plassene i Aasdalen de godt 100 åra det var bosetning der. I tillegg til det daglige strevet og slitet fikk mange familier tildelt sin godt tilmålte del av fattigdom, sykdom og død…

Arrangøren, Selbu og Tydal Historielag, håper at mange vil møte opp og delta på turen. I tillegg til en fin trimtur får vi et innblikk i hvordan de forgagne slekters liv og hverdag var.

 

Ta med godt fottøy og eventuelt regnklær samt rikelig med mat og drikke. Turen blir ca. 4/5 km lang, delvis etter grusvei og delvis etter sti eller i terrenget. Oppmøtet blir på Tydal museum kl. 10.00. Etter at turen er ferdig kan en ta en kort tripp til Kistafossen og den gamle kraftstasjonen der.

Om noen ønsker det, kan tilbaketuren gå via Marka og Koiebakken/Brekka og ned til Nea og Kistafossen. Her kan en gå et stykke langs den gamle «Hulveien» som bl.a. general Armfeldt brukte i 1718. Ellers finnes det mange rester av kullmiler som skaffet kull til smelteovnene. Vær også OBS på starten fra museet. Lødølja gikk nok i sin tid gjennom Skøra og la igjen jordmasser i den bredemte «Aunesjøen». Vælberget og Gubben er antakelig rester av sidene i selve dammen!?

Vel møtt til en interessant og spennende tur.