Næringshistorie

Aftret, Bjarne Kristian. 2008. Kjeldstad Mølle. Mølledrift i Selbu. 36 s.

Balstad, Gunnar O. 1998. 75 år Selbu Energiverk 1923 – 1998. 86 s.

Balstad, Ole Morten (red.) 1999. Selbuhus 75 år 1924 – 1999 – Jubileumsberetning. 76 s.

Dragsten, Sverre. 2005(?). Thomas Angells Stiftelser. Som eier og driver av fast eiendom i Selbu og Tydal. 40 s.

Emstad, Martin. (1958?). Skogbruk og fiske i Selbu fra 1600 tallet til 1940. 41 s.

Emstad, Martin. (udatert).Turistguide om Selbukværner. 12 s.

Fuglem, Arnt (red.). 1999. Sagbruk og fløting i Selbuvassdraget  gjennom 310 år, 1660 – 1970. Selbuvassdragets fellesfløtingsforening. 230 s.

Fuglem, Arnt P. (red.) 2001. Skogskoielivet i Selbu og Tydal. Thomas Angells Stiftelser. 140 s.

Gangås, Dagfinn og Gunnar Fredriksen. 1962. Prøvebygda Selbu. Analyse og planlegging på bygdeplanet. 90 s.

Haarstad, Kjell. 1976. Bondenæringen i støpeskjeen. Strukturendringer i jordbruket – Selbu 1850 – 1900. Universitetsforlaget. 240 s.

Nordnes, Magne. 1976. Fra havet til grensen. 56 s.

Overvik, Olav. 1971. Vikvarvet Samvirkelag 100 år, 1871 – 1971. 31 s.

Overvik, Olav N. 1973. Selbu komm. Elverk 1923 – 1973. 39 s.

Posten. 1997. Posten 350 år – historisk utvikling i kommunene Malvik, Selbu og Tydal. 20 s.

Rolseth, P. O. 1945. Selbo Kobber-Værk. Utg. Selbu og Tydal historielag . 188 s. 

Rolseth, P. O. 1947. Kvernfjellet. Utg. Selbu og Tydal historielag . 275 s. 

Rolseth, P. O., B. Flakne, M. Emstad, E. Alsvik og  E. Haga. 2000. Kvernfjellet. Utg. Selbu og Tydal historielag . 203 s.

Selbu Sparebank. 1959. Selbu Sparebank 1859 – 1959.96 s.

Tydal kommunale energiverk. 50 år. 1949 – 1999. 46 s.

Uthus, Bodil, Bjørn Helge Berge og Ingebrigt Kirkvold. 2001. Kraftutbyggingshistoria i Tydal 1940 – 2000. 186 s.

Volden, Solbjørg (red.). 1996. Kjeldstad Sagbruk & Høvleri 75 år,1921 – 1996. 62 s.

Waadal, P.M. 1987. Meieridrift i Neadalføret. Trøndermeieriet / Trøndelag Meieri avd. Selbu gjennom 30 år. 111 s.